Serveis de neteja

limpieza-locales-y-negocios-barcelona-labaietador

SERVEIS DE NETEJA PROFESSIONALS A BARCELONA

És de vital importància i ben sabut que qualsevol tipus d’EMPRESA, local, oficina, negoci, botiga o comerç d’atenció al públic necessita un servei de neteja professional, per  que el seu local es trobi en perfecte estat de neteja, creant un ambient que emboliqui el client i que es trobe còmode; aconseguint aquest benestar del client en un ambient confortable; per la qual cosa és beneficiós per incrementar les vendes de negoci.

Per això des de La Baieta D´Or, us oferim els serveis de Neteja d’empreses, oficines, bars, comerços i locals.

Disposem de personal propi especialitzat en Serveis de manteniment de neteja de comerços, botigues i locals de qualsevol índole, aportant productes professionals de neteja específics per a cadascuna de les diverses tasques.

Com funcionem?

Des de la presa contacte amb La Baieta D´Or, un dels nostres tècnics-comercials es presentaria al seu local o comerç afí de saber les necessitats reals de manteniment de neteja; assessorant-lo en funció del nivell d’ocupació (nombre de persones que treballen al local o comerç), dimensions del local, temps, etc.

Es planifica les tasques a realitzar tals com a neteja profunda i desinfecció dels banys, recollida d’escombraries, desempolsat de prestatgeries, mobiliari, taulells, papereres, quadres i altres objectes. Neteja de porta i aparador. Neteja de terres: aspirat/escombrada, mopejat, fregat o en casos de sòls específics com moquetes, terratzos, marbre, etc.

Disposem i aportem els productes, materials i equips necessaris de neteja professional i si vostè ho desitja reposem paper higiènic, sabons, etc., perquè vostè no s’hagi de preocupar de res.

En els casos d’existir grans superfícies d’Aparador, podem oferir serveis periòdics o puntuals, a través del nostre personal Cristallero Professional, és a dir, al marge de la freqüència que es faci els serveis de neteja del local, podem oferir una freqüència diferent de la neteja de vidres (escaparats).

Es determina el nombre d’operaris necessaris i la freqüència en les funcions del servei de neteja del local o el comerç; així com els dies, els temps i els horaris que s’estableixin.

El manteniment de neteja pot ser serveis de neteja diària, servei de neteja setmanal o servei de neteja quinzenal.

La/les persona/es assignades per al servei de neteja de locals i comerços, són personal propi de l’empresa i sempre anirà el mateix operari/ària (llevat dels casos de dates de vacances o per baixes, els quals cobrim per un altre/a operari /a de la plantilla).