Neteja escoles

Neteja d’Acadèmies, escoles i col·legis

Neteja de col·legis i centres d’ensenyament a Barcelona.
Som especialistes en la neteja dels centres d’aprenentatge.

És de vital importància i ben sabut que qualsevol tipus d’Acadèmia o Escola necessiti que estigui en perfecte estat de neteja.

Per això des de La Baieta D´Or, us oferim els serveis de Neteja de Col·legis i Acadèmies.

Com funcionem?

Des de la presa de contacte amb La Baieta D´Or, un dels nostres tècnics-comercials es presentaria a la seva Acadèmia o Col·legi afí de saber les necessitats reals de manteniment de neteja; assessorant-lo en funció del nivell d’ocupació (nombre de persones que assisteixen al centre), dimensions del mateix, temps, etc.

Es planifica les tasques a realitzar tals com a neteja profunda i desinfecció dels banys, recollida d’escombraries, desempolsat de prestatgeries, mobiliari, taulells, papereres, quadres i altres objectes. Neteja de portes, Neteja exterior de taquilles, Neteja pissarres. Neteja de terres: aspirat/escombrada, mopejat, fregat o en casos de sòls específics com moquetes, terratzos, marbre, etc.

Disposem i aportem els productes, materials i equips necessaris de neteja professional i si vostè ho desitja reposem paper higiènic, sabons, etc., perquè vostè no s’hagi de preocupar de res.

En els casos d’existir grans superfícies d’aparador o gran nombre de finestres, podem oferir serveis periòdics o puntuals, a través del nostre personal Cristallero Professional, és a dir, al marge de la freqüència que es realitzi els serveis de neteja del Col·legi o Acadèmia, podem oferir una freqüència diferent de la neteja de vidres.

Es determina el nombre d’operaris necessaris i la freqüència en les funcions del servei de neteja d’Acadèmia o col·legis; així com els dies, els temps i els horaris que s’estableixin.

El manteniment de neteja pot ser serveis de neteja diària, servei de neteja setmanal o servei de neteja quinzenal.

La/les persona/es assignades per al servei de neteja de locals i comerços, són personal propi de l’empresa i sempre anirà el mateix operari/ària (llevat dels casos de dates de vacances o per baixes, els quals cobrim per un altre/a operari /a de la plantilla).

Abrir chat
Necesitas ayuda?
Hola,
en que podemos ayudarte?